PROJE ONAYI N GEREKL BELGELER


Gerekli Belgeler:
 

1 Ýmar durumu ve imar plan notu (Aslý) 1 Adet
2 Ýstikamet rölevesi (Aslý) 1 Adet
3 Kot Kesit (Aslý) 1 Adet
4 Tapu (Fotokopi) 1 Adet
5 Çap (Aslý) 1 Adet
6 Mimari Proje 5 Takým
7 Statik Betonarme Hesap Kitapçýðý 5 Takým
8 Zemin etüt raporu 5 Takým
9 Betonarme proje 5 Takým
10 Sýhhi Tesisat ýsý yalýtýmý projesi 5 Takým
11 Elektrik tesisat projesi 5 Takým
12 Mecra projesi (atýk su projesi) 
Organize sanayi bölgelerinde istenir
5 Takým
13 Proje sorumlularýnýn içinde bulunduðu yýl için geçerliliði olan
büro tescil belgelerinin fotokopileri
5 Takým
14 Proje Müelliflerine ait Sicil Durum belgelerinin fotokopileri 5 Takým
15 Müteahhidi Firma ise Ticaret Sicil Faaliyet Belgesi -
Vergi Levhasý fotokopisi - Ýkametgah Adresi
 
16 Müteahhidi Þahýs ise Ticaret Sicil Faaliyet Belgesi fotokopisi -
Ýkametgah Adresi
 

Proje Bilgileri: 

PROJE SORMLUSU ADI SOYADI ODA SÝCÝL NO TELEFON NO
ÞANTÝYE ÞEFÝ        
MÝMARÝ PROJE        
STATÝK PROJE        
ELEKTRÝK PROJE        
MAKÝNE TESÝSAT        
ZEMÝN ETÜT        

Proje Genel Bilgileri: 

MAL SAHÝBÝ ADI
VE ADRESÝ
 
 ÞANTÝYE  ADRESÝ  
 ÝLGÝLÝ ÝDARE  
 ÝNÞAAT SINIFI    Toplam Ýnþ.m²  
 MÜTEAHHÝT  ADI  
 ADRESÝ  
 TÝC.SÝCÝL NO  
 TELEFON NO  
 FAX  
 CEP NO  

 

Online:
2
Bugn :
2
Toplam :
119479