Japonya 8,9'le Sallandý

Japonya'da yerel saatle 14.46'da meydana gelen deprem ve ardýndan gelen tsunami tüm dünyayý korkuttu.

  • Filipinler'de de tsunami alarmý geri çekildi.
  • Tsunaminin Endonezya'ya ulaþan etkisi büyük olmadý. Dalgalar 10cm'de kaldý.
  • Hawaii'de de deprem kaydedildi ve alarm verildi.
  • Son alýnan haberlere göre, tsunaminin Pasifik'teki adalarýn rakýmýndan daha yüksek olabileceði açýklandý.
  • Latin Amerika'dan Avusturalya'ya kadar Pasifik Okyanusu'na kýyýsý olan pek çok ülkede tsunami alarmý verildi.
  • Japon Baþbakaný Naoto Kan, nükleer santrallerin kapadýðýný fakat hiçbir sýzýntý olmadýðýný açýkladý.
  • Reaktörlerin soðutulmasý için su pompalanmasý gerektiði söyleniyor. Fakat gerekli su, elektirik yokluðundan pompalanamýyor.
  • Tokyo yayýnlarýnda petrol rafinerisinde yangýn sürüyor.
  • Japonya artçý depremlerle sarsýlmaya devam ediyor.
  • Pek çok insanýn kayýp olduðu bildiriliyor.
Online:
2
Bugün :
18
Toplam :
119477